Važna obavijest (3. siječnja 2023. godine) - Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije

Odlukom o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije – verzija 2.0. od 13. prosinca 2022. godine, na snagu su stupili izmijenjeni Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u kojima je izmijenjen članak 20., stavak 20.1. na način da sada glasi:

„Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Iznimno, moguće je izmijeniti iznose bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom, uvesti nove i/ili mijenjati postojeće aktivnosti i s njima povezane troškove, dodati prihvatljive troškove, odnosno proširiti obuhvat Operacije ako je to nužno, što je Korisnik dužan obrazložiti prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu Ugovora, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002.

Kako bi se utvrdilo utječu li i u kojem opsegu predložene izmjene na rezultate postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, TOPFD ima pravo utvrditi usklađenost predložene izmjene sa zaključcima iz postupka dodjele, na temelju ponovne provjere dijela ili cijeloga projektnog prijedloga (ovisno o predloženoj izmjeni), isključivo na temelju pravila referentnog poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, odnosno Uredbe FSEU, osiguravajući načelo jednakog postupanja.“

MZO TOPFD naglašava kako su stupanjem na snagu izmijenjeni Opći uvjeti postali primjenjivi za sve operacije ugovorene iz Fonda solidarnosti Europske unije te da su korisnici obvezni informirati nadležno tijelo (MZO TOPFD) ako se unatoč navedenim izmjenama odluče primjenjivati Opće uvjete prema kojima su zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako se korisnik ne izjasni, MZO TOPFD će smatrati da je korisnik suglasan s primjenom izmijenjenih Općih uvjeta iz verzije 2.0. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije. Također, zbog primjene novih Općih uvjeta nije potrebno pristupiti izradi dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima, već se Opći uvjeti iz verzije ZNP-a 2.0. automatski primjenjuju.