Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Pronađeno 248 natječaja.
Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godineTestiranje je održano 13. rujna 2023. godine. 14.09.2023. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Natječaji na neodređeno vrijeme
Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godineTestiranje je održano 13. rujna 2023. godine. 14.09.2023. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Natječaji na neodređeno vrijeme