Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

13. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-18-0037
Zagreb, 13. prosinca 2018.
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeća radna mjesta:

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika
4. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
5. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
6. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
7. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
8. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

održati će se u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
  • u 9.00 sati
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena
B Z
B. N. T
B A
C M
F L
G S
J A
J J
  • u 10.00 sati
Početno slovo prezimena Početno slovo imena
K D
K P
M M
P N
P I. K.
S A
V Ž

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja