Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-19-0043
Zagreb, 10. siječnja 2019.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave


Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove
1. radno mjesto III. vrste – stručni/a referent/ica za poslove u pismohrani

  • 2 izvršitelja/ice

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
2. radno mjesto I. vrste – informatički/a suradnik/ca

  • 1 izvršitelj/ica

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
3. radno mjesto I. vrste – informatički/a suradnik/ca

  • 1 izvršitelj/ica

koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju, održat će se u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja