Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih usmjereno je na stjecanje i razvoj ključnih kompetencija u sklopu cjeloživotnog učenja te na usvajanje znanja i vještina potrebnih za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN, broj 144/2021.), obrazovanje odraslih je dio obrazovnoga sustava Republike Hrvatske. 
 
Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:
 
  • cjeloživotnog učenja
  • prava na obrazovanje
  • slobodnog izbora vrste i načina obrazovanja
  • uključivosti i dostupnosti. 
 
Zakonodavno-normativni okvir kojim se uređuje formalno obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj obuhvaća:
 
  • Zakon o obrazovanju odraslih (NN, broj 144/2021.)
  • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN, broj 129/2008. i 52/2010.)
  • Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN, broj 129/2008., 50/2010. i 61/2014.)
  • Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN, broj 129/2008.)
  • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN, broj 129/2008.).