Umjetničko obrazovanje

Umjetničko obrazovanje dostupno je svakome pod jednakim uvjetima bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob, prema njegovim sposobnostima, a u skladu s Zakonom o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, 130/2011).

Javne ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja su umjetničke škole i druge javne ustanove. Djelatnost umjetničkog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o umjetničkom obrazovanju i zakona kojim se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Dio djelatnosti umjetničkog obrazovanja vezan za kurikulume u primijenjenom strukovnom umjetničkom obrazovanju ostvaruje se po zakonu kojim se uređuje djelatnost strukovnog obrazovanja.

Umjetničke škole su glazbene, plesne, likovne i druge škole koje izvode umjetničke programe u skladu s Zakonom o umjetničkom obrazovanju.

Umjetničko obrazovanje na svim razinama umjetničkog obrazovanja ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje i posebnih kurikuluma umjetničkog obrazovanja.

Osnovnim i srednjim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.

Obrazovne programe umjetničkog obrazovanja realiziraju:
 
  • likovne škole;
  • glazbene škole;
  • plesne škole.