Osnovana Koordinacija Ministarstva znanosti i obrazovanja za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Za potrebe koordiniranoga, pravodobnoga i usklađenoga rada na pripremama za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovalo je interno tijelo koje će upravljati svim aktivnostima i poslovima vezanim uz stručni i operativni dio predsjedanja RH Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine.

Koordinaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije je cilj učinkovita priprema za predsjedanje RH Vijećem EU-a u području znanosti, istraživanja i svemira te obrazovanja, kao i provedba Programa Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu predsjedanja RH Vijećem EU-a, a sastoji se od Koordinacijske skupine za strateška pitanja te triju skupina za predsjedanje (PRES tim) - PRES tim za znanost, istraživanje i svemir, PRES tim za obrazovanje te PRES tim za organizaciju događaja u Republici Hrvatskoj.

Koordinacijsku skupinu za strateška pitanja čine dužnosnici i službenici Ministarstva čija je zadaća dogovaranje, usuglašavanje te predlaganje strateških tematskih prioriteta za predsjedanje RH u područjima u njihovoj nadležnosti na nacionalnoj razini, u suradnji s partnerima te institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama, kao i donošenje i praćenje provedbe Programa Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu predsjedanja RH Vijećem EU-a. Članovi ove skupine sudjelovat će na formalnim i neformalnim sastancima te događajima povezanim s predsjedanjem Vijećem EU-a te izrađivati analitičke i stručne materijale i dokumente vezane uz predsjedanje, kao i koordinirati poslove vezane uz izvješćivanje javnosti. Imenovane su i kontakt-osobe za komunikaciju s nacionalnim koordinatorom i ostalim tijelima državne uprave u RH i inozemstvu te institucijama Europske unije.

Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a