Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Rok: 1. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2019./2020.

Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2019. neće navršiti 30 godina.

Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu i kandidati koji imaju prihvatno pismo od ustanove u Velikoj Britaniji.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva (2) primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na engleskome jeziku:

  1. otisnut ispunjen prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;
  2. otisnut ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;
  3. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
  4. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
  5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom (iz kojega je vidljivo da je ustanova voljna prihvatiti kandidata);
  6. presliku diplome diplomskoga studija (neovjerena preslika diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik);
  7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  8. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama (preporuke priložiti samo u primjerku dokumentacije s originalnim dokumentima, ne i u primjerku koji sadrži preslike);
  9. presliku domovnice (neovjerenu);
  10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
a) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju.

Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2019.

U suprotnom, kad kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2019.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2019. na navedenu adresu.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2019.

Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2019. godine.

Putne troškove stipendista snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama: http://www.britishscholarshiptrust.org/.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje su naveli u prijavi u svrhu provedbe natječaja.

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

s naznakom: „za stipendije zaklade British Scholarship Trust“

tel.: +385 (1) 5497 896
       +385 (1) 5005 955

e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr