Natječaj za dodjelu stipendija Republike Poljske za semestralni studij u akademskoj godini 2019./2020.

Rok: 30. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i poljska nacionalna agencija za akademsku mobilnost (NAWA) pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu četiri (4) stipendije za semestralni/djelomičan studij u trajanju od jednog semestra, na poljskim visokim učilištima tijekom akademske godine 2019./2020. Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog i diplomskog studija, upisanima na visoka učilišta u RH.

Detaljne informacije o stipendijama dostupne su u dokumentu u prilogu te na mrežnim stranicama poljske nacionalne agencije za akademsku mobilnost (NAWA).

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva (2) primjerka, na poljskome ili engleskome jeziku:

  1. otisnut, ispunjen te potpisan poljski prijavni obrazac dostupan u prilogu;
  2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
  3. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine); studenti diplomskog studija trebaju dodatno priložiti i neovjerenu presliku diplome preddiplomskog studija;
  4. životopis u Europass formatu (duljine do najviše dvije stranice);
  5. prihvatno pismo poljskoga visokog učilišta;
  6. motivacijsko pismo u kojemu je, osim motivacije kandidata, jasno obrazložen odabir poljskoga visokog učilišta;
  7. pismo preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;
  8. dokaz o znanju poljskoga jezika, odnosno stranoga jezika na kojem se održava studijski program na odabranome poljskome visokom učilištu (minimalno razina B1);
  9. neovjerena preslika domovnice.

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili poljskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili poljski jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

Kandidati koji dokumentaciju šalju na poljskome jeziku dodatno trebaju priložiti i neslužbeni prijevod sljedećih dokumenata na engleski ili hrvatski jezik: životopis i motivacijsko pismo.

Svi zainteresirani kandidati moraju cjelokupnu prijavnu dokumentaciju dostaviti do 30. travnja 2019. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom „za stipendije Republike Poljske“.

Korisne upute za pripremu dokumentacije možete pronaći ovdje.

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka, koje su ustupili prijavom, u svrhu provedbe natječaja.