Natječaj za dodjelu stipendija iz fonda „Zlatko i Joyce Baloković“ u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u akademskoj godini 2019./2020.

Rok: 15. veljače 2019.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjelu stipendije iz fonda „Zlatko i Joyce Baloković“ objavljuje mogućnost prijavljivanja za stipendiju studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2019./2020. u bilo kojoj školi ili odjelu Harvardskog sveučilišta. Nakon prijedloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nadležno tijelo Harvardskog sveučilišta potvrđuje kandidate, dopušta upis i određuje visinu stipendije.

Postupak upisa na Harvardsko sveučilište obavlja sam kandidat.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da podnesu molbu Upravi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Molba mora sadržavati sljedeće dokumente:

  • potvrdu (dokaz) o prijavi za upis na Harvardsko sveučilište u akademskoj godini 2019./2020. (ime škole i programa na koji se kandidat/kinja prijavio/la);
  • životopis;
  • diplomu o završenome visokoškolskom studiju. Iznimno će se uzimati u obzir kandidati koji su u mogućnosti dostaviti dokaz da će diplomski studij završiti do lipnja 2019. godine;
  • opis dosadašnjeg rada;
  • preporuke dvoje sveučilišnih profesora ili drugih znanstvenih radnika;
  • obrazloženje potrebe poslijediplomskoga studija ili motivacijsko pismo;
  • potvrdu o znanju engleskoga jezika (TOEFL, IELTS ili dr.).

Ako je kandidat već upisan na Harvardsko sveučilište (traži stipendiju za drugu godinu školovanja), molimo da priloži dokaz o završenoj prvoj godini studija. Za dodjelu stipendije mogu se javiti i kandidati koji su već upisani na Harvardsko sveučilište, ali su odgodili početak studiranja za godinu dana.

Svi dokumenti, osim preporuka koje mogu biti i na engleskome jeziku, dostavljaju se na hrvatskome jeziku na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb, u papirnatome obliku i u elektroničkome obliku na adresu: jdukic@hazu.hr. Jedino se preporuke mogu dostaviti na engleskome ili hrvatskome jeziku.

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom: jdukic@hazu.hr ili na tel: 01/4895 142.