Održan sastanak s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine gosp. Lambertom Zannierom

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 4. rujna 2018. sastanak s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine, Lambertom Zannierom. Iz Ureda visokog povjerenika na sastanku su bili prisutni gđa Natacha Andonovski Carter, voditeljica Odjela za Zapadnu i Jugoistočnu Europu, pravni savjetnik William Romans i prevoditelj Fayez Risheg. Također, u ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova nazočio je Filip Naglić iz Službe za ljudska prava. U ime Ministarstva znanosti i obrazovanja izaslanstvo je pozdravila ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak te su na sastanku bili prisutni prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica, Nandor Čapo, načelnik Samostalnog sektora za nacionalne manjine i Ana Kešina, voditeljica Službe za nacionalne programe, akcijske planove, međunarodne projekte i suradnju.

Državna tajnica izvijestila je visokoga gosta o djelokrugu rada Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz pitanje zaštite i promicanja obrazovanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Istaknuto je kako je obrazovanje nacionalnih manjina sastavni dio cjelokupnog odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Također, predstavljen je strateški i zakonodavni okvir odgoja i obrazovanja nacionalnih manjina te istaknuto kako pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju u skladu s trima osnovnim modelima školovanja.

Visokog povjerenika je, uz ostalo, zanimalo i pitanje integracije nacionalnih manjina u odgojno-obrazovni sustav, a posebno pripadnika romske nacionalne manjine. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja izvijestili su izaslanstvo o aktivnostima koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzima, od predškolskog, osnovnoškolskog i visokog obrazovanja, vezano uz osiguranje jednakog pristupa obrazovanju, zaštite i unaprjeđenja prava nacionalnih manjina. Pružene su detaljne informacije o projektima i programima, kako za pripadnike romske nacionalne manjine, tako i za ostale manjine. Uz navedeno, izaslanstvo je informirano o aktivnostima koje će se provesti u budućem razdoblju kao što je donošenje novih kurikularnih dokumenata za nacionalne manjine te planiranje različitih projekata kako bi se dodatno osnažio i ovaj segment odgoja i obrazovanja.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalne manjine