Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratne pomoći iz investicijskog fonda za znanost i inovacije

Rok: 8. rujna 2009.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) raspisala je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga koji će dati doprinos izgradnji kapaciteta za transfer tehnologije i komercijalizaciju istraživačkih rezultata pri ustanovama visokog obrazovanja i javnim organizacijama za istraživanje kako bi se doprinijelo održivom regionalnom razvoju i industrijskoj konkurentnosti gospodarstva (osobito malog i srednjeg poduzetništva temeljenog na znanju) uz financijsku pomoć iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2009 iz pomoći Zajednice unutar okvira IPA komponente Regionalni razvoj u RH.

Upute za prijavitelje (Guidelines for Applicants) objavljene na web stranicama SAFU predviđaju tri krajnja roka za dostavu prijedloga projekata:
  1. 8. rujna 2009.
  2. 5. ožujka 2010.
  3. 2. srpnja 2010.
Ukupna predviđena sredstva iz Operativnog programa za ovu namjenu iznose 5 milijuna eura.

Također, na web stranicama SAFU mogu se dobiti dodatne informacije i svi potrebni dokumenti za prijavu projekata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pozivati će sve potencijalne prijavitelje na informativne radionice na kojima će biti objašnjeno kako prijaviti projekt, koji su uvjeti natječaja i kako pripremiti projektnu dokumentaciju.