Multilateralna suradnja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pruža administrativnu, ekspertsku i financijsku potporu sudjelovanju hrvatskih odgojno-obrazovnih, znanstveno istraživačkih i sportskih ustanova te vladinih i nevladinih organizacija u multilateralnim programima globalnih, europskih i regionalnih organizacija i inicijativa.

Ova se suradnja realizira kroz multilateralne organizacije i inicijative, kao što su: Ujedinjeni narodi i njihova specijalizirana organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO te Fond Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF, Vijeće Europe, Srednjeeuropska inicijativa SEI, Jadransko - jonska inicijativa JJI, Kvadrilaterala, Pakt o stabilnosti, OESS (Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi), OECD (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj), NATO (Organizacija Sjevernoatlantskog saveza).

Multilateralne aktivnosti odvijaju se i u CEEPUS-u (Srednjeeuropski program razmjene studenata i nastavnika), CERN-u (Centar za nuklearnu fiziku, Ženeva), ESF-u (European Science Foundation - Europski fond za znanost), EMBO-u (European Molecular Biology Organization - Europska organizacija za molekularnu biologiju), EMBL-u (European Molecular Biology Laboratory - Europski laboratorij za molekularnu biologiju), EUMETSAT-u (Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita) te ostalim multilateralnim aktivnostima kao što su ICAF (International Child Art Festival - Međunarodna zaklada za dječju umjetnost), CIVITAS (nevladina organizacija za građansko obrazovanje), UNESCO ASPnet (Associated Schools Network - Mreža udruženih škola).

Science in School - The European journal for science teachers