Lektorati

Propisani postupak za izbor lektora

Afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan je od prioriteta hrvatske politike. Lektorati hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima te lektorati stranih jezika na hrvatskim sveučilištima u nadležnosti su ovog ministarstva od 1994. godine.

Postupak odabira lektora hrvatskoga jezika, sukladno potpisanim međudržavnim ugovorima, provodi ovo ministarstvo na temelju Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, javnog natječaja i prijedloga Odbora za lektorate, mjerodavnoga savjetodavnoga stručnog tijela. Dokumentacija predloženika upućuje se stranom visokom učilištu koje donosi konačnu odluku o prihvatu lektora. Lektor se upućuje na mandat do najviše tri godine.

Lektori hrvatskoga jezika i književnosti, osim izvođenja nastave, organiziraju i predavanja gostujućih predavača, profesora s hrvatskih sveučilišta, književnika, redatelja i drugih kulturnih i javnih djelatnika, a u svrhu promocije hrvatskoga jezika i kulture, organiziraju kazališne predstave, večeri hrvatskoga filma, dane kulture, književne susrete, prevođenje, izdavanje časopisa i mnogobrojne druge aktivnosti koje potiču zanimanje studenata za učenje hrvatskoga jezika.

Ministarstvo se skrbi o 34 službena razmjenska lektorata hrvatskoga jezika i književnosti te tri centra za hrvatske studije u Australiji, Kanadi i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, koje sufinancira. Osim navedenih lektorata i centara koji u 25 zemalja obuhvaćaju više od 2.000 studenata, Ministarstvo u cjelini ili djelomično podupire još 40-ak samostalnih lektorata koji nisu u njegovoj nadležnosti.

U svrhu unaprjeđenja kvalitete poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti, Ministarstvo redovito oprema lektorate bez obzira na to jesu li u njegovoj nadležnosti i ne i to kroatističkom literaturom, rječnicima, filmovima te drugim nastavnim i multimedijalnim materijalom.

Studentima lektorata Ministarstvo dodjeljuje jednosemestralne stipendije za usavršavanje hrvatskoga jezika na Croaticumu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centru za hrvatske studije u svijetu pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu te Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a osim jednosemestralnih, Ministarstvo dodjeljuje i stipendije za kraći znanstveni boravak u svrhu proučavanja literature, istraživanja ili konzultacija s profesorima koji se odnose na izradu znanstvenih radova iz područja kroatistike.

Osim stipendija, Ministarstvo u sklopu svojih mogućnosti podupire studijske boravke grupa stranih studenata tijekom kojih imaju priliku proučiti hrvatski jezik i kulturu na predavanjima organiziranim na sveučilištima te u sklopu posjeta muzejima, ustanovama i lokalitetima koji su reprezentativni za hrvatsku kulturu i prirodnu baštinu.