Reforma strukovnog obrazovanja

Donošenjem Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020. Republika Hrvatska definirala je viziju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost, koje će biti privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje planirat će se i provoditi vođeno sljedećim načelima:
 
 • Osiguranja kvalitete, kojom će se povećati transparentnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ojačati povjerenje u sustav i cjeloživotno učenje
 • Partnerstva, kojima će se osigurati i poticati uključenost svih dionika u sve faze planiranja, provedbe i praćenja provedbe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Inkluzivnosti, kojom će se jačati važna uloga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u smanjivanju rizika socijalne isključenosti ranjivih i podzastupljenih skupina
 • Relevantnosti, koja će osigurati utemeljenost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na analizama potreba tržišta rada, nastavka obrazovanja kao i osobnog razvoja
 • Usmjerenosti na ishode učenja i razvoj kompetencija za uspješno uključivanje na tržište rada i cjeloživotno učenje
 • Koherentnosti s različitim razinama i vrstama odgoja i obrazovanja.

Republika Hrvatska razvijat će visokokvalitetno i dostupno inicijalno strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje društvo, a prije svega učenici i njihovi roditelji, odnosno polaznici, prepoznaju kao privlačnu opciju koja im pruža stjecanje ključnih i specifičnih strukovnih kompetencija. Provedba ovakvog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pratit će ulaganja u visokokvalitetnu, svrsishodnu te racionalnu infrastrukturu i objekte, a temeljit će se na visokoj relevantnosti strukovnih kvalifikacija na tržištu rada i definiranim putovima za nastavak obrazovanja i osposobljavanja. Ključnu ulogu u provedbi imat će visokokvalificirani nastavnici kojima će se pružati trajna podrška u profesionalnom razvoju. Razvijat će se fleksibilno i inkluzivno strukovno obrazovanje i osposobljavanje temeljeno na ishodima učenja, inovativnim metodama učenja i poučavanja te na partnerstvu sa svim dionicima, a posebice poslodavcima. Razvijat će se transparentni kvalifikacijski sustav koji omogućuje stjecanje i prijenos ishoda učenja, priznavanje kvalifikacija i stečenih kompetencija u međunarodnoj mobilnosti te će se povećati mogućnost međunarodne mobilnosti polaznika i nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Uspješna provedba reforme strukovnog obrazovanja vezana je uz:
 
 • uspostavu sustava osiguravanja kvalitete
 • jačanje učenja temeljena na radu
 • nastavak rada na modernizaciji strukovnih kurikuluma,
 • jačanju suradnje s poslodavcima
 • unaprjeđenju sustava stručnog usavršavanja nastavnika
 • promociji strukovnog obrazovanja kao poželjnog budućeg zanimanja
 • podizanje kvalitete rada i društvenoga ugleda nastavnika,
 • unaprjeđenje razvojnog potencijala odgojno-obrazovnih ustanova,
 • razvoj cjelovitog sustava potpore učenicima,
 • školsku infrastrukturu