Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu

Rok: 20. ožujka 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), a u svezi sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika
za osnovnu i srednju školu

Pozivaju se odgojno-obrazovne i znanstvene ustanove, stručne udruge i stručni djelatnici (pojedinci) u obrazovanju i znanosti da predlože članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu. Prijaviti se mogu i stručnjaci pojedinci.

Zadaća stručnih povjerenstava je prosuđivanje znanstvene utemeljenosti udžbenika, njihovo metodičko rješenje i primjenjivost u nastavi te usklađenost s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Za članove stručnih povjerenstava mogu biti predloženi stručnjaci za pojedine nastavne predmete, odnosno za nastavna područja u osnovnim i srednjim školama, znanstvenici, metodičari i učitelji ili nastavnici s najmanje pet godina iskustva u nastavi (znanstvenici ili nastavnici iz prakse - nastavnici mentori ili nastavnici savjetnici).

Članom stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, dakle osoba koja je autor ili suautor nekog od odobrenih udžbenika ili udžbenika koji je u postupku odobrenja te rodbinski ili poslovno povezana s autorom, odnosno bilo kojim podnositeljem zahtjeva za uvrštenje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

U skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ministrica znanosti i obrazovanja imenovat će, između predloženih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete, odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni udžbenika.

Prijedlog kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona) te ostale podatke tražene u Obrascu.

Online Obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na https://bit.ly/2NICYwm.

Potpisanu Izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: udzbenici@mzo.hr ili poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
(Izjava o sprečavanju sukoba interesa člana stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika i kratki pregled rada)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.

Za provedbu postupka utvrđivanja usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, članovi stručnih povjerenstava imaju pravo na naknadu u iznosu od 800,00 kn neto po udžbeniku.

Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu otvoren je do 20. ožujka 2020. godine.

KLASA: 602-09/19-01/00128
URBROJ: 533-06-20-0002

Zagreb, 21. siječnja 2020.