Učenička zadruga kao pokretač novih događanja u školi – primjer dobre prakse – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 28. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Đurđica Lucek
Učenička zadruga kao pokretač novih događanja u školi – primjer dobre prakse

Učenička zadruga u osnovnoj školi inicijator je i pokretač novih aktivnosti.
Učenici u suradnji s učiteljima i roditeljima uče kako biti dobar inovator i poduzetnik.
Učitelji voditelji učeničke zadruge glavni su inicijatori, organizatori i pokretači događanja u koja se nastoji uključiti što veći broj učenika i roditelja.
Učenička zadruga se svojim aktivnostima uključuje u život lokalne zajednice.
U ovom webinaru biti će prikazan kratki razvojni put jedne vrlo mlade učeničke zadruge koja djeluje u osnovnoj školi.

Predavačica: Đurđica Lucek, Osnovna škola „Đuro Ester”

Webinar će se održati 28. veljače 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10546

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum