Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnom modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021.

Rok: 12. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 602-03/20-05/00015
URBROJ: 533-05-20-0001

Zagreb,  6. svibnja 2020.


Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 07/2017., 68/2018. i 98/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnome modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021.


I.

U svrhu uključivanja u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnome modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnome modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnome modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021. iz točke I. ovoga poziva.

III.

Kriteriji za ustanove za strukovno obrazovanje iz točke I. ovoga poziva:

  • dokaz o iskazu interesa poslodavaca (priložiti ispunjen obrazac);
  • suglasnost osnivača;
  • dokaz da se uvođenjem novoga programa neće povećati broj razrednih odjela (priložiti plan upisa za školsku godinu 2020./2021.);
  • dokaz o osiguravanju kadrovskih, materijalnih i prostornih uvjeta.

IV.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu dokazi o ispunjenosti kriterija navedenih u točki 3. ovoga javnog poziva, šalju se elektroničkim putem na adresu prijava-dualno@mzo.hr, s naznakom „Prijava ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnome modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021.“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (CNC operater, kuhar i konobar).

V.

Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar prema dualnome modelu obrazovanja od školske godine 2020./2021. iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 7. do 12. svibnja 2020. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 13. svibnja 2020. godine elektroničkim putem.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja