Medicinska škola u Varaždinu postaje Regionalni centar kompetentnosti

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila je Medicinsku školu u Varaždinu koja će postati Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija i istaknula da nam je potrebna fleksibilnost u broju upisanih učenika i promjeni programa.

U Medicinskoj školi predstavljen je u srijedu projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“, vrijedan 79 milijuna kuna, od kojih je 48,8 milijuna kuna osigurano iz Europskoga socijalnog fonda, a 30 milijuna iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Uz novu organizacijsku strukturu i osnaživanje znanja, vještina i kompetencija odgojno-obrazovnih radnika za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih, Regionalni centar bit će opremljen specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe.

Ministrica Divjak naglasila je da se prije tri godine o strukovnom obrazovanju puno govorilo, ali se gotovo ništa nije ulagalo u njega.

„Kad sam došla na mjesto ministrice, prvi je bio projekt strukovnog obrazovanja i njegove modernizacije izmjenom zakona i omogućavanjem velikog povlačenja europskih sredstava za regionalne centre kompetentnosti. Ukupno ih u Hrvatskoj ima 25 i ulaganje je golemo, 1,8 milijardi kuna“, rekla je Divjak.

Dodala je da se ne ulaže samo u infrastrukturu, nego i u razvoj i modernizaciju programa da bi strukovna škola postala središte edukacije, razvoja istraživanja, ulaganja, inovacija i kreativnosti.

Ministrica znanosti i obrazovanja također je istaknula da je u reformi obrazovanja važna fleksibilnost jer se „često događa da škola ima neki program i taj isti program provodi 20-25 godina bez obzira na to kakve su potrebe“.

„Postoje dvije stvari, broj ljudi koji se upisuje, što znači da moramo biti fleksibilni prema potrebama, a drugi dio je da se ti programi puno brže mijenjaju. Ako se struka mijenja, centri služe tome da se relativno brzo i fleksibilno mijenjaju programi i da škola ima sve, od laboratorija do kirurške dvorane“, istaknula je Divjak.

Ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac objasnila je da će postojeća zgrada škole biti rekonstruirana i opremljena kabinetima, laboratorijima, bolesničkim sobama, operacijskim dvoranama, kao prava bolnica. U novom objektu koji će se dograditi bit će općeobrazovni predmeti, fizikalna medicina, rehabilitacija i dvorana za neurosenzomotoričke teškoće. Istaknula je da je smisao centra kompetentnosti da bude u stanju odgovoriti na najnovije izazove, u ovom slučaju u medicini.

„U medicini ne bi smjelo postojati područje u kojem naš polaznik, u obrazovanju odraslih, ili učenik, ne bi imao vještine i kompetencije. Osoba koja se educira u našem centru može se bez teškoća zaposliti u Hrvatskoj, Švicarskoj ili Londonu bez ikakve dodatne edukacije“, rekla je Grabar Kruljac.

Preuzeto s Hine.​

Vijesti iz medija | Projekti | Nacionalni kurikulum