Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja

Dana 18. lipnja održana je druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Uvodnu riječ održala je Loredana Maravić, voditeljica Službe za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja je izvijestila o aktualnostima vezanima uz socijalnu dimenziju visokoga obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini. Izvijestila je o tijeku izrade 'Smjernica za izradu internih akata visokih učilišta za priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju' i 'Metodologije za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu' te najavila završnu konferenciju projekta 'SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja' koja će se održati 7. srpnja 2021. godine.

Uslijedio je dogovor o izradi Izvješća o provedbi Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja 2019. - 2021., slijedom čega su članovi Nacionalne skupine i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja davali prijedloge evaluacije mjera i podciljeva unutar šest ključnih ciljeva Nacionalnog plana.

Zaključeno je da će Izvješće o provedbi Nacionalnog plana trebati biti završeno do kraja 2021. godine, kako bi se temeljem njega u 1. kvartalu 2022. godine izradio novi Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2022. - 2024. Dogovoreno je da će članovi Nacionalne skupine sukladno nadležnostima poslati povratne informacije, prijedloge mjera i aktivnosti za izradu novog Nacionalnog plana s posebnim naglaskom na aktivnosti povezane uz pandemiju, online učenje i podučavanje te rješavanje zastoja u sustavu visokoga obrazovanja na potresom pogođenim područjima.

Također, za potrebe izrade Izvješća i novog Nacionalnog plana, na nadolazeće sjednice Nacionalne skupine pozvat će se dionici iz sustava visokoga obrazovanja koji se bave pojedinim ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata, uključivo i predstavnike iz pred-tercijarnog obrazovanja, kako bi se stekao bolji uvid u provedene mjere te kako bi se kvalitetno i sveobuhvatno formulirale mjere za nadolazeće razdoblje.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje