Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini (KLASA: 402-07/21-01/00006, URBROJ: 533-03-21-0001) od 5. srpnja 2021. godine i Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001, URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 610 zahtjeva u ukupnome iznosu od 11.808.206,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu. 

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju, slanjem upita na elektroničku adresu: np-knjige@mzo.hr.