Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/21-01/00012, URBROJ: 533-04-21-0002) od 13. listopada 2021. godine te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 305 prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.

Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 24 prigovora.
 
  • Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti:

1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2021./2022.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK 

2. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za ak. godinu 2021./2022.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

3. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2021./2022. ak. godinu

Listu možete vidjeti ovdje: LINK 

4. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2021./2022. ak. godinu

Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
  • Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:

1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju temeljem promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2021./2022. ak. godinu
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s minimalno ostvarenih 650 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 2.143,16 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

2. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju temeljem promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2021./2022. ak. godinu
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s minimalno ostvarenih 1900 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 0,10 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2021./2022. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 24. siječnja 2022. godine u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i da potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija)
 
U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI@EduHr korisničkih identiteta, koristeći opciju Prijava.

Studenti kojima nije prihvaćen prigovor bit će obaviješteni elektroničkom poštom o razlogu neprihvaćanja u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata.