Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), a sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja drugih propisa i akata (Narodne novine, broj: 140/09) objavljuje  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja  za 2022. godinu.

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Savjetovanja