Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnoga proračuna

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnoga proračuna za razdoblje od 2023. do 2025., uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, preporučuje se da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnoga proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, a vezano uz izradu prijedloga financijskoga plana za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

U Prilogu Uputa za izradu prijedloga državnoga proračuna Ministarstvo financija dalo je prijedlog izgleda on-line obrasca u kojemu ministarstva i ostali proračunski korisnici državnoga proračuna upućuju na polazište izrade financijskoga plana za razdoblje od 2023. do 2025., a to je financijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. koji je već usvojio Hrvatski sabor (objavljen i na ovoj stranici).

Dakle, građani mogu komentare i prijedloge na već usvojeni financijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. poslati na obrascu na sljedećem linku:
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/obrazac-za-sudjelovanje-u-izradi-fp-mzo, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ostali proračunski korisnici Ministarstva razmatraju zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2023. - 2025.).Pisane vijesti | Poslovni i financijski izvještaji