Pristup antisemitizmu u školama: UNESCO /ODIHR obrazovni kurikulumi

Publikaciju na temu „Pristup antisemitizmu u školama: obrazovni kurikulumi“ zajednički su razvili OSCE/ODIHR - Ured za demokratske institucije i ljudska prava Vijeća Europe i UNESCO-a, uz potporu Centra za obrazovanje o Holokaustu Sveučilišnog koledža u Londonu. 
 
Publikacija je namijenjena poučavateljima učitelja i nastavnika i cilj joj je pomoći nastavnicima i ravnateljima škola u sprečavanju i reagiranju na antisemitizam. Materijal pruža praktične smjernice za pristup antisemitizmu i suzbijanje predrasuda obrazovanjem, istodobno promičući ljudska prava, obrazovanje o globalnom građanstvu i rodnu jednakost. 
 
Publikacija je dio ODIHR-ova projekta „Prelazak s riječi na djelo u pristupanju antisemitizmu“ u sklopu UNESCO-ova programa za obrazovanje o globalnom građanstvu.
 
Četiri sveska namijenjena su poučavateljima učitelja i nastavnika:
 
(1) učitelja i nastavnika u osnovnim školama 
(2) nastavnika u srednjim školama 
(3) nastavnika u strukovnim školama
(4) ravnatelja škola.


Pisane vijesti | Nastavni planovi i programi | Međunarodna suradnja