Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00017
URBROJ: 533-02-23-0022
Zagreb, 23. siječnja 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
na određeno vrijeme
 
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 15. studenoga 2022. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 15. studenoga 2022. godine i 
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 219, od 15. studenoga 2022. godine
 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (3.1.2.2.2.) 
  • 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca (6.2.1.3.) 
  • 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
održati će se u četvrtak, 2. veljače 2023. godine, u 10 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja