Prijevoz studenata s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023.

Rok: 30. lipnja 2023.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2022./2023.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu potporu prijevoza šalje se poštom, na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,
s naznakom „Za potporu prijevoza studenata s invaliditetom“.

Za sva dodatna objašnjenja studenti mogu poslati upit na službenu e-mail adresu:
prijevoz-potpore@mzo.hr ili kontaktirati telefonom: 01/4594-228.