Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine

Testiranje je održano 22. veljače 2023. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. rujna2022. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. rujna 2022. godine
 
Testiranje je održano 22. veljače 2023. godine.
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
1. radno mjesto III. vrste – stručni/a referent/ica (2.2.1.1.4.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
A I 10 8
D S 7 7,2
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
V. K. T 9 2,4