Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 12/23, od 1. veljače 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0059
Zagreb, 28. veljače 2023.


POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- u Narodnim novinama, broj 12/23, od 1. veljače 2023. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 1. veljače 2023. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 2. veljače 2023. godinePrva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto III. vrste – upravni/a referent/ica, broj 9.2.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za upravni nadzor, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak,

održati će se u srijedu, 8. ožujka 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja