Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/22-01/00017
URBROJ: 533-02-23-0032
Zagreb,  6. ožujka 2023.


 Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme
 
I.

Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/22-01/00017, URBROJ: 533-02-22-0008) od 28. studenoga 2022. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. prosinca 2022. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. prosinca 2022. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 233, od 6. prosinca 2022. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na 1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca, (4.1.2.1.2.), 1 izvršitelj/ica, u Odjelu za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, u Službi za državne stipendije i druge potpore studentima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, zbog potrebe rada na ESF+ Projektu: Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, a najduže do 31. kolovoza 2028. godine.
II.

 Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se, jer niti jedan/na kandidat/kinja nije zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) s Komisijom.
III.

 Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs