Objava rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2022./2023. na temelju snižavanja praga

Rok: 20. ožujka 2023.

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/22-01/00009, URBROJ: 533-04-22-0001) od 12. listopada 2022. godine te na temelju snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.
 
Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:
 
  1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2022./2023.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1.000 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 289,16 eura / 2.178,64 kn
 
Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2022./2023. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 20. ožujka 2023. godine do 12.00 sati) u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Za unos IBAN-a i prihvaćanje Uvjeta stipendiranja u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI@EduHr korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenoga računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).