Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rezultate Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini. Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini i za provedbu Javnoga poziva za posebne oblike nastave (KLASA: 016-01/23-01/00002, URBROJ: 533-07-23-0002 od 3. siječnja 2023.) nakon provedenoga prosudbenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene programa prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini (KLASA: 016-01/23-01/00075, URBROJ: 533-07-23-0001 od 13. veljače 2023.) predložilo je sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 132.710,00 EUR/999.903,52 HRK.
 
Prijavitelj može uputiti prigovor na rezultate Javnog poziva u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Konačnu odluku o sufinanciranju posebnih programa donosi ministar znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.
 
REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE
POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U RH U 2023. GODINI
R. br. Naziv prijavitelja Naziv programa Prijedlog iznosa za dodjelu (EUR) Prijedlog iznosa za dodjelu (HRK)
1. Savez Roma u RH „Kali Sara“, Zagreb Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu - Samudaripen 3.900,00 29.384,55
Dođi u REKC! 3.900,00 29.384,55
Svjetski dan Roma 3.900,00 29.384,55
Svjetski dan romskog jezika 3.900,00 29.384,55
2. Savez slovenskih društava u RH, Rijeka Stručna radionica za učitelje slovenskog jezika i kulture u Hrvatskoj 2.500,00 18.836,25
Prijevod i tisak slovenske slikovnice „V naročju dobrega velikana“ 1.200,00 9.041,40
Čitanje naglas - slovenski književnici u hrvatskim školama 1.000,00 7.534,50
Slovenske urice u knjižnici 1.000,00 7.534,50
Literarni natječaj „Z domišljijo na potep“ 1.300,00 9.794,85
3. Savez Čeha u RH, Daruvar Stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova na jeziku i pismu nacionalnih manjina 3.160,00 23.809,02
Stručni skup svih odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine 700,00 5.274,15
Seminar svih odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine u Češkoj Republici 5.300,00 39.932,85
Naše jaro - natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu 1.000,00 7.534,50
Terenska nastava - jezični kamp za učenike 5. razreda čeških osnovnih škola 2.500,00 18.836,25
Terenska nastava - jezični kamp za učenike 6. razreda čeških osnovnih škola 2.500,00 18.836,25
4. Novinsko-izdavačka ustanova Jednota, Daruvar Časopis za djecu „Dječji kutić“ 2.000,00 15.069,00
5. Slovački centar za kulturu Našice, Našice Literarno-recitatorsko-dramska smotra „Slovenčina moja“ 2.000,00 15.069,00
Zbirka pjesama i proze učenika osnovnih i srednjih škola, odjeljenja na slovačkom jeziku „Kvapky XVII“ 1.000,00 7.534,50
6. Savez Rusina RH, Vukovar Dan Rusina u RH 1.000,00 7.534,50
7. Srednja talijanska škola Rijeka, Rijeka Chi vuol essere milionario? (SMSI Fiume edition) 2.000,00 15.069,00
8. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Iduć' uči, u vekove gleda 1.500,00 11.301,75
9. PUO Korak po korak, Zagreb Izrada jezično-didaktičkih resursa za promicanje jezika i kulture romske nacionalne manjine 2.000,00 15.069,00
10. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Osijek Prijevod slikovnice „Nije me strah“ 1.800,00 13.562,10
11. OŠ Koprivnica, Koprivnica Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika 1.000,00 7.534,50
12. OŠ Markušica, Markušica Njegovanje duhovne i kulturne baštine srpske nacionalne manjine u RH 2.000,00 15.069,00
13. OŠ Laslovo, Laslovo Festival multikulturalnosti 1.000,00 7.534,50
Njegovanje mađarskog jezika i kulture „Prijateljstvo bez granica“ 1.000,00 7.534,50
14. Makedonsko kulturno društvo Ilinden, Rijeka Večer folklora „MKD Ilinden i prijatelji“ 500,00 3.767,25
Obilježavanje dana „Sv. Kirila & Metoda“ 500,00 3.767,25
Dani makedonske kulture 2023. 1.000,00 7.534,50
15. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije Sv. Kiril i Metodij, Pula Dan Zajednice Makedonaca RH 500,00 3.767,25
16. Makedonsko kulturno društvo „Ohridski biser“, Zagreb Mentalne mape 2.000,00 15.069,00
17. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“, Vukovar Festival lijepe riječi „Vukovar 2023.“ 1.500,00 11.301,75
18. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Sirač Dan Republike Austrije 1.250,00 9.418,13
Dan njemačkog jedinstva 1.250,00 9.418,13
19. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule, Pula Literarna sekcija iz bosanskog jezika i kulture po modelu C - „Bosanski behar“ 1.500,00 11.301,75
„Srebrenica 28“ 500,00 3.767,25
20. Zajednica Talijana „PINO BUDICIN“, Rovinj Italian film festival 1.000,00 7.534,50
21. Unione Italiana - Talijanska unija, Rijeka Državno natjecanje i susret učenika u talijanskom jeziku i poznavanju kulture i tradicije zavičaja 2.500,00 18.836,25
22. Ekonomska škola Vukovar, Vukovar Na valovima EŠV radija 1.500,00 11.301,75
Školski časopis „Školske priče“ 2.000,00 15.069,00
Dan duhovnosti - Sveti Sava 500,00 3.767,25
23. Makedonska kulturna udruga „STOBI“, Split 120 godina Ilinden 1.400,00 10.548,30
Mostovi prijateljstva 2.000,00 15.069,00
24. Udruga Rumunja u RH, Zagreb Međunarodni Dan rumunjske košulje 1.000,00 7.534,50
Nacionalni dan Rumunjske 500,00 3.767,25
Dan rumunjskog jezika 1.000,00 7.534,50
25. Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C 5.300,00 39.932,85
1. smotra učeničkog stvaralaštva „Čitam i pišem ćirilicu“ 3.500,00 26.370,75
Srpski jezik i kultura - popis književnih tekstova za osnovnu školu 1.600,00 12.055,20
„Nikola Tesla - velikan među velikanima“ 2.200,00 16.575,90
Crtam, pišem, stvaram 3.000,00 22.603,50
Tisak časopisa „Bijela pčela“ 2.000,00 15.069,00
26. Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“, Zagreb Izvannastavna aktivnost Prvi europski ustav, Ustav 3. svibnja 1791. u novom ruhu 1.000,00 7.534,50
Tragovima Poljaka u Lovranu i Opatiji 1.500,00 11.301,75
Božićna priredba 500,00 3.767,25
Natjecanje učenika na temu Ustav 1791./2023. 600,00 4.520,70
Dan manjina - nastup učenika koji pohađaju nastavu po modelu C 650,00 4.897,43
Tiskanje interaktivnog -multidisciplinarnog kalendara po Modelu C 1.000,00 7.534,50
27. OŠ Nikole Tesle, Mirkovci Tiskanje didaktičkih i edukativnih plakata 450,00 3.390,53
Terenska nastava „Putevima velikana“ 1.500,00 11.301,75
28. Ukrajinsko-hrvatska udruga za ukrajinsku kulturu „CVIT“, Split Dječja knjiga - narodna bajka „Žutopeta Halajda“ 2.000,00 15.069,00
„Jeste li znali?“ - manifestacija obilježavanja dana ukrajinskog jezika i pisma 2.500,00 18.836,25
29. OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje Mali razgovorni bajaško-virovski rječnik 1.000,00 7.534,50
30. Udruga Breza, Krnjak Tragovima korijena - potraži tragove predaka i upoznaj domovinu 1.500,00 11.301,75
31. OŠ Podturen, Podturen Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika 1.100,00 8.287,95
32. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek U potrazi za Faustom Vrančićem: iskoni mađarskog leksika na tlu Hrvatske 2.500,00 18.836,25
33. OŠ Dragutina Tadijanovića,
Vukovar
Natjecanje učenika od 5. do 8. razreda iz dodatnih sadržaja nacionalne grupe predmeta 2.000,00 15.069,00
34. Zajedničko vijeće općina, Vukovar Petrovdan kod Srba 3.000,00 22.603,50
Pišemo i glumimo 3.000,00 22.603,50
Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 1.400,00 10.548,30
Studijsko putovanje „Banat 2023.“ 5.300,00 39.932,85
35. Ukrajinska zajednica RH, Vukovar „Učimo jezik, čuvamo tradicije - II“ 2.650,00 19.966,43
UKUPNO 132.710,00 999.903,52
 
 


Pisane vijesti | Projekti | Nacionalne manjine