1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga na pozivu „Stažiranje u gospodarstvu“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.05)

Rok: 31. prosinca 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.05)
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje:
 
 • poglavlje 1.2. - izmjene predmeta poziva vezne uza zapošljavanje doktorskog studenta;
 • poglavlje 2.2. - izmjene prihvatljivosti partnera tj. definicije istraživačke organizacije;
 • poglavlje 2.6. - Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.), Popisom projektnog tima (Obrazac 9.) i životopisima članova projektnog tima;
 • poglavlje 2.7. - izmjena prihvatljivosti istraživačkih aktivnosti mladih istraživača – doktorskih studenata koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja (TRL 1-6) te zapošljavanja mladog istraživača;
 • poglavlje 2.9. - izmjena kriterija pod a);
 • poglavlje 2.10. - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta - izmjena opisa troška, 
 • napomena vezana uza unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 3.1. - vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima
 • naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu
 • dokaz o osiguranju vlastitih sredstava za sufinanciranje predloženog projekta - nije primjenjivo za istraživačke organizacije
 • Statut (ili drugi ekvivalentni akt) istraživačke organizacije - dostavlja se za istraživačke organizacije ako nije javno dostupan;
 • poglavlje 4.4. - izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao    preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 6. - dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Obrasci:
 
 • izmjena Obrasca 6 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Prilozi:
 
 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje - Kriteriji za administrativnu provjeru - dodan Obrazac 9. i životopisi kao dokaz o projektnom timu, Kriteriji za provjeru prihvatljivosti partnera te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 10. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.