Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 36/23, od 29. ožujka 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0017
Zagreb, 1. lipnja 2023.
 
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 36/23, od 29. ožujka 2023. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. ožujka 2023. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. ožujka 2023. godine
 
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  2. radno mjesto - položaj I. vrste – voditelj Odjela za provjeru nabave i provedbe, broj 3.2.3.1.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  3. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.3.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  4. radno mjesto - položaj I. vrste – voditelj Odjela za utvrđivanje nepravilnosti, broj 3.2.3.2.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  5. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.3.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
 
održati će se u srijedu, 14. lipnja 2023. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
u 9.00 sati – kandidati s početnim slovom prezimena A – K
u 10.00 sati – kandidati s početnim slovom prezimena L - Ž
 
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja