Poziv „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI“ (referentni broj: C3.2. R2-I2.01)

Rok: 31. srpnja 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI“ u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“, Investicije 2.
 
Predmet Poziva: U okviru ove investicije financirat će se znanstveno-tehnološka i inovacijska infrastruktura od strateške važnosti i velikog istraživačkog potencijala za STEM i ICT područja, a koja direktno doprinosi jačanju ljudskih kapaciteta istraživača (mladih i iskusnih) za vrhunska znanstvena istraživanja i suradnju s poslovnim sektorom. Uspostavit će se i nadograditi tehnološka i inovacijska infrastruktura odnosno mreža infrastrukture koja će se bazirati na načelima otvorenih inovacija, a koja će izravno poticati područja čistih tehnologija i zelenu i digitalnu tranziciju.
 
Cilj Poziva: Cilj projekta je izgradnja kvantne komunikacijske infrastrukture (eng. quantum communication infrastructure, QCI) koja se sastoji od zemaljskih i svemirskih rješenja koja će omogućiti ultra-siguran prijenos informacija i podataka unutar Republike Hrvatske te omogućiti povezivanje komunikacijskih sredstava u Hrvatskoj s onima diljem Europske unije. Projekt će provoditi konzorcij QCI koji čine relevantne nacionalne istraživačke i javne institucije, visoka učilišta i javna poduzeća u tom području.
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 
 
Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 16. lipnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga do 31. srpnja 2023. godine
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO).
 
Prijavitelj prijavljuje i provodi projekt u sklopu konzorcija
 
Konzorcij čine:
 
  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), 
  • Institut Ruđer Bošković (IRB), 
  • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), 
  • Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti (FPZ), 
  • Institut za fiziku (IFZ), 
  • Odašiljači i veze d.o.o (OIV), 
  • Sveučilišni računski centar (SRCE), 
  • Pomorski centar za elektroniku d.o.o. (PCE) i 
  • Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.999.667,00 EUR.

Dokumentacija Poziva „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI“ 
(referentni broj: C3.2. R2-I2.01)
:

 
Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava partnera
Obrazac 4. Opis projekta 
Obrazac 5. Troškovnik s referencama
Obrazac 6. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
 
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti 
Prilog 3. Ugovor
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 6. KL za admin. provjeru i provjeru prihvat. prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 7. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
 
Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI" dostupni su OVDJE.