Odluka o utvrđivanju Smjernica za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
 
KLASA: 404-02/23-01/00117
URBROJ: 533-02-23-0001
 
Zagreb, 11. srpnja 2023.
 
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi
 
O D L U K U
 
o utvrđivanju Smjernica za izradu dokumentacije u svrhu 
izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt 
zahvata u prostoru za osnovne škole
 
 
I.
 
Ovom Odlukom utvrđuju se Smjernice za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole koje se primjenjuju na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina.
 
 
II.
 
Smjernice za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole sadrže popis potrebne dokumentacije i kriterije za izdavanje suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole.
 
 
III.
 
Na temelju točke III. Odluke o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola (KLASA: 404-02/22-01/00207, URBROJ: 533-02-22-0001 od 30. prosinca 2022. godine) osnivač osnovnih škola dužan je ishoditi suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da je idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole izrađeno u skladu s Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022.  
 
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Osnovno obrazovanje