Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0044
Zagreb, 6. rujna 2023.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
 
  • u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 21. lipnja 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 21. lipnja 2023. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti
Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca (3.1.1.2.2.)
  • 1 izvršitelj/ica
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
2. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca (3.1.2.2.2.)
  • 1 izvršitelj/ica

održati će se u srijedu, 13. rujna 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja