Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godine

Testiranje je održano 13. rujna 2023. godine.

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 21. lipnja 2023. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 21. lipnja 2023. godine
 
Testiranje je održano 13. rujna 2023. godine.
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti
Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ica (3.1.1.2.2.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
nema
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
M. L. V 3,5
S I 3
 
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ica (3.1.2.2.2.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
nema
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
S I 1