Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0049
Zagreb, 14. rujna 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 67/23, od 21. lipnja 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 21. lipnja 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 21. lipnja 2023. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
  1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, broj 3.1.1.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije, u Službi za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj
  2. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, broj 3.1.2.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa, u Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što niti jedan kandidat nije zadovoljio na 1. fazi testiranja.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs