Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, održati će se u ponedjeljak, 13. studenoga 2023. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 112-01/23-01/00045
URBROJ: 533-02-23-0019
Zagreb, 3. studenoga 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
na određeno vrijeme
 
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 10. listopada 2023. godine
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 195, od 10. listopada 2023. godine
 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
1. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (4.1.2.1.3.) 
  • 1 izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
2. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (6.2.1.3.) 
  • 1 izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
održati će se u ponedjeljak, 13. studenoga 2023. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja