Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0078
Zagreb, 10. studenoga 2023.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj je objavljen:
  • u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 18. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 18. listopada 2023. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeće radno mjesto:
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
1. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik (4.1.1.2.3.)
  • 1 izvršitelj
 
održati će se u petak, 17. studenoga 2023. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja