Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.


Europska komisija odobrila je 9. studenoga 2022. godine Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., čime je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,020 milijardi eura te iz Kohezijskog fonda 1,182 milijardi eura, koji će se provoditi u šest prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Hrvatske.
 
Raspodjela sredstava prema prioritetima u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.:
 

Prioritet
 
Cilj Alokacija (eura)

1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju
 
1. Pametnija Europa
1.197.631.697

2. Jačanje digitalne povezivosti
 

1. Pametnija Europa
 
51.750.000

3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa
 
2.
Zelenija Europa
2.081.528.342

4. Razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo
 
2.
Zelenija Europa
213.371.257

5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti
 

3.
Povezanija Europa
 
1.010.318.392

6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 
4.
Uključiva Europa
648.432.406

UKUPNO
 
5.203.032.094
 
U sklopu PKK 21. - 27. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u ulozi Posredničkog tijela razine 1, nadležno je za operacije koje uključuju ulaganja u znanost i inovacije i koje će se financirati u sklopu Prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, koji ima dva specifična cilja: 
 
1.i. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija
1.iv. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
 
U sklopu specifičnog cilja 1.i. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ukupnu alokaciju od 324.340.559 EUR, od čega je EU doprinos 266.811.443 EUR, a nacionalni doprinos (javni + privatni) 57.529.116 EUR. U sklopu navedenoga specifičnog cilja provode se sljedeće intervencije:
 
  1. Znanstveni centri izvrsnosti
  2. Ciljana znanstvena istraživanja
  3. Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija 
  4. Dokazivanje inovativnog koncepta
  5. Podrška novoosnovanim poduzećima
  6. Programi za transfer tehnologije 
  7. Sinergijski programi s programom Obzor Europa 
  8. Ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu 
  9. Potporna infrastruktura za operaciju „Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“.
 
U sklopu specifičnog cilja 1.iv. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ukupnu alokaciju od 17.647.059 EUR, od čega je EU doprinos 15.000.000 EUR, a nacionalni doprinos (javni + privatni) 2.647.059 EUR. U sklopu navedenoga specifičnog cilja provode se sljedeće intervencije:
 
1. Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju
2. Dodjela STEM i ICT stipendija.
 
Navedena ulaganja zajedno s ulaganjima planiranim u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. (dalje: NPOO) čine set politika usmjerenih na jačanje istraživanja, razvoja i inovacija u Republici Hrvatskoj. U tom smislu, operacije iz PK 21-27 predstavljaju nastavak programa koje je Ministarstvo započelo u sklopu NPOO-a, a koji će se kontinuirano unaprjeđivati na temelju iskustva iz provedbe i dijaloga s istraživačkim sektorom. Ovime će se osigurati kontinuitet i predvidljivost javnih potpora za istraživačke aktivnosti i aktivnosti transfera tehnologije te time ukloniti nedostaci iz prethodnih razdoblja.