Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini

Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini (KLASA: 402-03/23-01/00004, URBROJ: 533-03-23-0001) od 5. srpnja 2023. godine i Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001, URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 586 zahtjeva u ukupnome iznosu od 1.364.221,00 EUR / 10.278.723,12 KN.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu. 

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju, slanjem upita na elektroničku adresu:
np-knjige@mzo.hr

Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija