Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0090
Zagreb, 20. prosinca 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 18. listopada 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 18. listopada 2023. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto I. vrste - stručni/a savjetnik/ca, broj 4.1.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što niti jedan kandidat nije zadovoljio na razgovoru s Komisijom (intervjuu).
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs