Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ovim se Zakonom uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama.