Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga

Rok: 31. siječnja 2024.

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/23-01/00020, URBROJ: 533-04-23-0001 od 12. listopada 2023.) te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 527 prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024.
 
Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 103 prigovora. Za tri podnesena prigovora Ministarstvo je zatražilo mišljenje nadležnog tijela državne uprave. 
 
  • Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti: 
 
1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2023./2024.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
2. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za ak. godinu 2023./2024.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK
 
3. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2023./2024. 
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
4. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za ak. godinu 2023./2024. 
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
  • Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti: 
 
1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2023./2024.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 2.904,05 HRK / 385,43 EUR*.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK
 
2. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2023./2024. ak. godinu.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.150 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 911,22 HRK / 120,94 EUR*
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK
 
 
Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2023./2024. da u roku od sedam (7) dana od dana objave
(najkasnije do 31. siječnja 2024. godine u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN računa i da potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova).
Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. 
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun.
Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI@EduHr korisničkih identiteta, koristeći opciju Prijava.

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK