Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Državne potpore za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“


31. siječnja 2024.

Donesena Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ 

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2023. godine Izmjenu Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ (u daljnjem tekstu: Izmjena Programa).

Izmjenom je trajanje Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ produljeno do 31. prosinca 2025. godine te je Program u tehničkom pogledu usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. lipnja 2023.).