Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Državne potpore za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača
Donesena Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača


31. siječnja 2024.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2023. godine Drugu izmjenu Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača (u daljnjem tekstu: Druga izmjena).

Drugom izmjenom je trajanje Programa produljeno do 31. prosinca 2025. godine te je Program  dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača u tehničkom pogledu usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. lipnja 2023.).