Bilateralne stipendije Republike Poljske za semestralni studij u akademskoj godini 2024./2025.

Rok: 12. travnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Poljskom nacionalnom agencijom za akademsku mobilnost (NAWA), pozivaju na podnošenje prijava za semestralne stipendije Vlade Republike Poljske u akademskoj godini 2024./2025.

Spomenute stipendije dodjeljuju se u sklopu hrvatsko-poljske bilateralne suradnje, odnosno u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a ovim pozivom hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće stipendije:

Stipendije za semestralni/djelomičan prijediplomski i diplomski studij u Poljskoj

Razdoblje mobilnosti: 1 semestar (4 - 5 mjeseci).

Stipendije omogućuju razdoblje studija na poljskim sveučilištima, a namijenjene su studentima prijediplomskog i diplomskog studija svih studijskih programa, upisanima na visoka učilišta u RH.

Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, financijsku potporu tijekom boravka u Poljskoj (415,00 EUR mjesečno) te pokriven trošak prijevoza (povratnu kartu).

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja autobusom ili vlakom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.

Detaljne informacije o navedenim stipendijama dostupne su na mrežnim stanicama Poljske nacionalne agencije za akademsku mobilnost (NAWA).

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u jednom primjerku:

1. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku
2. potvrdu o upisu te prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine); studenti diplomskog studija trebaju dodatno priložiti i presliku diplome prijediplomskog studija
3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno); do najviše dvije stranice
4. motivacijsko pismo u kojemu je, osim profesionalne i osobne motivacije kandidata za boravak u Poljskoj u sklopu bilateralne stipendije, obrazložen i odabir poljskog sveučilišta 
5. prihvatno pismo željenog poljskog sveučilišta iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti studij na tom sveučilištu 
6. pismo preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta
7. potvrda o znanju poljskog ili engleskog jezika (najmanje na razini B1) ovisno o jeziku studijskog programa koji kandidat planira pohađati u Poljskoj.

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili poljskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili poljski jezik (uz iznimku hrvatskoga prijavnog obrasca koji se dostavlja na hrvatskome jeziku).

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na elektroničku adresu:
bilaterala@ampeu.hr.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u jednom primjerku na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za bilateralne stipendije Poljske - semestralni studij'.

Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 12. travnja 2024. godine
.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a izabrat će i predložiti poljskoj strani kandidate za stipendiju te zatim elektroničkom poštom obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja travnja 2024. godine. Konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će Poljska nacionalna agencija za akademsku mobilnost (NAWA) najkasnije do kraja lipnja 2024. godine.

Da bi ostvarili pravo na pokrivanje troškova prijevoza, dobitnici stipendije moraju se javiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a prije putovanja (oko 30 dana prije planiranog dana polaska).

Svi kandidati koji budu predloženi za stipendiju trebat će naknadno podnijeti prijavu i putem sustava za online prijavu Poljske nacionalne agencije za akademsku mobilnost (NAWA), o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Odjel za visoko obrazovanje - partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za bilateralnu stipendiju Republike Poljske u akademskoj godini 2024./2025.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.