Upisnik znanstvenika i umjetnika


Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi Upisnik znanstvenika i umjetnika. 

Ministar pravilnikom uređuje ustroj i način vođenja Upisnika znanstvenika i umjetnika te postupak upisa u ovaj upisnik. Do stupanja na snagu Pravilnika o Upisniku znanstvenika i umjetnika, ostaje na snazi Pravilnik o Upisniku znanstvenika (NN br. 72/2004 i 82/2010).

Znanstvenik je osoba sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti odnosno magistra znanosti te osoba upisana na doktorski studij.

Umjetnik je osoba sa stečenim akademskim stupnjem doktora umjetnosti, osoba upisana na doktorski studij ili magistar umjetnosti te osoba koja se bavi umjetničkom djelatnošću u svrhu obavljanja poslova u visokom obrazovanju.